Vedlikehold og oppgraderingsjobber for for høst og vår 09 – 10

Båten er oppe og store deler av huskelista (se under)  er gjort. Ethena er i god stand og det er ikke mange sår, sprekker eller skader. Arbeidet vi gjorde i vår har virkelig betalt seg. Vi har laget en liste over ting vi har sett som må gjøres, bør gjøres eller kan gjøres. Listen er detaljert og det er i virkeligheten ikke så mye arbeid som det kan se ut til. Vår ambisjon er å vedlikeholde Ethena skikkelig og gjøre litt ekstra hvert år for å oppgradere henne. Dessuten er det hyggelig arbeid og det gjør Ethena enda vakrere til våren.

Etter inspeksjon har vi notert:

På dekk:

 • Kant for feste av sprayhood, fikk sprekk da vi satte på ny i vår. Denne må ettersees, og limes med epoxy en gang til.
 • Miniplastvindu på ruff sjekkes og ny hvit sipaflex legges.
 • Gå over samtlige vinduer, vurdere om vi skal demontere, pusse lakke helt fra bunn, eller kun legge inn ny tetning. Mulig at vi skal skaffe nye herdede glass og montere dette.
 • Skru opp lensetaklefester legge sipaflex for tetting.
 • Pusse ned og lakke opp kryssholt i baug.
 • Lage og montere tråkkplate til pullpit.
 • Montere styrbord/babord lanterne i baug. Strekke og feste ledning.
 • Demontere og reparere dekksluke, pusse lakke opp og montere.
 • Lage gjennomføringer til fjernstyring til motor, montere beslag.
 • Lage festeplate/lokk til fjernstyring i cockpit.
 • Pusse ned og lakke rorpinne. Lage rorkult og montere.
 • Montere akterlanterne pushpit, strekke ledning.
 • Feste nye sprayhoodvridere på sprayhood og på cockpit.
 • Vurdere ankerfeste for dekk på baug.
 • Lite eller ingen småsår på hvaldekk og ruff. I all hovedsak kun matting og lakking av toppstrøk.
 • Nytt strøk «racinggrønn» bør/må legges.

Mast og bom:

 • Strekke nye ledninger i mast.(metallet i ledningene nå er svarte, sikkert tegn på at de bør skiftes)
 • Montere ny topplanterne og nattlanterne.
 • Vurdere plassering og monterning av VHF antenne i mast.
 • Kan skifte storseilsfall og fokkefall som er noe lengre en dagens.
 • Sjekke hjul for bomløfter m.v.
 • Sette på nye strikker for strekk av lensetakle wire.
 • Ettergå bom og spor for seil, muligens skal det legges epoxy for å sikre dette
 • Pusse småtteri og gi topplag lakk på både mast og bom.

Fribord og skrog:

 • Totalt fire sprekker som må luses, forholdsvis små. Ingen lange, men en som har en «knekk» og går opp til hvaldekk. Denne er komplisert å luse. Må se an eventuelle videre sprekkdannelser frem til våren. (ikke sannsynlig)
 • Baugskade etter for hard kollisjon med brygge.ca. 15 cm lang skade, og ca. 3 cm inn. Usikker på løsning. Mulig at kan repareres enkelt og legge inn noe formtre. Alternativt må et stykke skjæres ut og nytt stykke epoxy limes inn. Dette vil i så fall bli «håndtverksarbeid» for å få så pent som mulig.
 • Noen få småsår på fribord som må pusses ned til bart tre, ellers kun matting og lakking. Lite eller ingen problem med hvaldekk.
 • Under vannlinjen er det nesten ikke noe arbeid. Matte ned noen få steder med primer synlig, legge på nytt bunnstoff.
 • Roret har litt slark, sannsynligvis ikke noe vi behøver å gjøre noe med. evt. demontere og legge inn ny fòrring.
 • Ror må pusses ned og lakkes opp over vannlinjen.
 • Tidligere problem med fenderlist og innskruing. Vurdere tiltak. Enten kan vi skru ut skruer, rengjøre, legge epoxy, borre opp hull for å skru i nye skruer. Alt. demontere totalt og skifte totalt.

I hovedsak pusse ned hvor det trengs, luse. Matte hele fribordene og lakke opp flekker (7 lag, på små flekker) og gi to topplag. Kan vurdere mahognybeis forå få jevnere tone på firbord.

Cockpit:

 • Matte ned og gi topplag lakk. Annet behøves stort sett ikke i Cockpit.

Ruff:

 • Dør til toalett må repareres. Demontere fester, Lime inn epoxy i fester og erstatte manglende flis. Borre opp skruhull of montere dør på ny. Finne og løse festeanordning for dør, slik at den ikke blir stående å slå.
 • Erstatte lamper som ikke er gode lengre.
 • Ferdigmontere VHF ledninger og få den til å fungere.
 • Erstatte bordfestesystem slik at vi evt. kan benytte samme bord ute og inne.
 • Bytte klosett.(dårlige pakninger, pakningsett er vanskelig og selve toalettet koster såpass lite at et nytt er å foretrekke) Septik er skylt og rengjort, ingen problemer.
 • Kjølsvin må børstes (åpninger for vanngjennomføring kan med fordel gjøres noe større) og males opp igjen fra forpigg til akter)
 • Matte ned og lakke opp ruffgulvplater fra forpigg til pentry
 • I ruff er det et spant som bør sjekkes og evt. skiftes. I cockpit er det tilsvarende et spant som bør sjekkes og evt. skiftes ut. Vurdere å overlate dette til trebåtbyggere, mest p.g.a. tidsbruk.
 • Rydde og finne bedre plassering og montering av batteri. Vurdere å kjøpe to nye batteri for parallellkobling. Montere fast batterilader.
 • Vurdere nye madrasser for sofa og køyer, nye trekk kan sys opp. Ikke påkrevd, men pent vil det bli!

En del av disse oppgavene kan gjøre allerede i høst og noen ting i løpet av vinteren. Øvrig må gjøres som del av vårpuss.

Stikkordsliste for å ta opp Ethena høst 09. (English version below)

To do list Ethena, høst 09

Her er vår plan på hva som skal forberedes og gjøres når Ethena skal opp om høsten. Ethena er en kravellbygget mahognybåt som trenger å komme opp av sjøen tidlig. Dette fordi den trenger å være tørr før frosten setter inn, noe som kan forårsake sprekker i treverket. Fordelen er jo at båten også bør tidlig i sjøen om våren, for ikke å bli for tørr og sprekke opp av varme. Tommelfingeregelen er opp i midten av september, ut omkring 1 mai.

 • Skru til siste på motor og teste den, evt. justere 2-5 timer
  • Rydde båtplass, kjøre / seile til bøye, hente jolle
  • Kjøre/seile til vinteropplag
  • Ta jolle på land ta ut luft og ta med hjem
 • Kjøre båtbukker til opplagsplpass
  • Kjøre båtbukker til opplagsplassen, husk strammestropper
 • Ta Ethena på land, nedrigg (Dag før løft) 3 – 5 timer
  • Demontere wire og fester
  • Demonter bom og storseil.
  • Løsne mast
  • Sørge for å bestille masteløft, løfte opp mast og ta på land
  • Legge mast opp fra bakken, passe på at den ikke får bøy i midten
  • Ta av vindex, behandle forsiktig da den tåler svært lite
  • Tette mastehull med noe(plastpose)
  • Legge båt klar for å bli løftet opp
 • Mast etterarbeid.   2-3 timer
  • Skrive ned vandt, fall,for og akterstag, bomløfter m.v.  og plasseringer heter og hvor de skal festes, husk opp og ned/Babord/styrbord
  • Demonter og smøre (vaselin) wirefester +  div. på mast. Legg og bind over presenning.
  • Senere, lag bukker og legg bedre presenning over som holder for vinteren. Alternativt flytt mast over til innendørslagring
 • Når båten løftes, vær til stede. Sørg for at den får en god plass mht. å kunne ta båten på vannet når det passer til våren (sent opp= tidlig ut, eller en fleksibel plass om en er så heldig) Pass på at det ikke blir for trangt til å få satt opp ”båthus”/pressenning /plass til å arbeide rundt båten. (totalt 2 -3 timer)

Husk å ha med lang nok vannslange

 • Ha klar tremateriale til å legge under kjølen. Viktig at den er litt høyere foran, slik at evt. vann legger seg ved cockpit av båten og renner ut av bunnplugg.
 • Vær nøye med å påse at støtter sitter godt, etterjuster.
 • Skyll og vask båtens bunnstoffdel med det samme, svamp og rennende vann er best. Ikke høytrykkvask trebåt! Det er fort for mye trykk og ødelegger/river opp trefibre. (= mer arbeid og mer ru overflate får mer ”groe”) Venter man med dette til noen timer blir arbeidet tyngre, venter man til dagen etter får man mye tyngre arbeid, venter man til våren får man et slit.
 • Ta ut bunnplugg
 • Påhengsmotor ( 1 – 2 timer)– sett på hengelås på motor.
  • Kan henge på mens båten tas opp (eller tas av når båten ikke må flyttes til å bli tatt opp)
  • Kjør ferskvann gjennom påhengsmotor, bruk ferskvannsklemme for påhengsmotor.
  • Olje påhengsmotor, skift tennplugg, juster tomgang. En vedlikeholdt motor om høsten, starter lettere om våren.
  • Plasser motor vertikalt for lagring (ellers forskyver olje, etc. seg slik at det flyter ”feil” og en får problemer. ) Plasser  motor helst innendørs, men hvert fall tørt.
  • Alt. Sett påhengsmotor på vinterlagring inkl. vedlikehold.
 • Klargjøre båten for vinteren. (1 dag)
  • Tøm båten for innhold, inkl. seilklær, tekstiler, puter. Ikke glem mat, kaffe etc. (hindre mus etc.)
  • Fjern Batteri, lagre frostfritt og tørt. MÅ fullades før lagring (etterlades gjerne i løpet av vinteren (1 – 2 ganger)
  • Finn alle seil sjekk om spiler etc. er OK, sjekk sømmer osv. er ok. Noter evt. problemer. Lagre seil og tekstiler innendørs tørt.(hindre mugg, misfarging etc.)
  • Sorter rep og tauverk, anbefales å vaskes i lunkent rent vann, tørkes og lagres tørt.
  • Skyll dregg, anker og kjettinger
  • Anbefales å bruke crom polish på crom deler(rekkverk m.v.)
  • Anbefales å smøre fett(eks. vaselin) på metalldeler og skruer
  • Tøm båten totalt for vann. Husk å kjøpe svamp. Tørk opp all fukt i dørk og kjølsvin
  • Skyll gjennom toalett, tøm helt for vann (vannlås kan fryse i stykker toalett)
  • Sjekk septiktank, sørg for at den er helt tømt og skyll rent vann inn i rør.
  • La alle kraner (vann inn/ut, toalett/septik) stå åpne (pga. frostfare)
  • Vask båten fullstendig innendørs (pga. salt)
  • Spyl dekk og hele båten med ferskvann
  • Gå over hele båten utvendig, noter alle vedlikeholdsoppgaver (tegn gjerne) og stikkordsmessig beskriv tiltak (lettere å huske nå, enn til våren), sorter etter MÅ, BØR og KAN/Ønsker)
  • Beskriv mulige utvendige utbedringer/forbedringer/endringer, med stikkord om hva som trengs å gjøres.
  • Gå over hele båten innvendig, noter alle vedlikeholdsoppgaver (tegn gjerne) og stikkordsmessig beskriv tiltak (lettere å huske nå, enn til våren), sorter etter MÅ, BØR og KAN/Ønsker)
  • Beskriv  mulige innvendige utbedringer/forbedringer/endringer, med stikkord om hva som trengs å gjøres.
  • Gå gjennom inventar og utstyrsliste, hva trengs i båten?
 • Sett opp ”båthuset.” (1 dag) (Takpresenninger, gavlpresseninger og sidepresenninger)
  • Sorter burwall koblinger
  • Sorter trevirke (se byggetegning)
  • Pass på at reisverket er avstivet, sjekk evt. skader i treverk m.v. (NB. pass på så ikke spiker, skruer og spisse kanter river opp pressening)
  • Legg på og fest presenning tak
  • Fest front og bakside presenning (gavl)
  • Fest diagonale tau i kryss over presenningstak (langt tau til stormsikring, skal ned til bakkehøyde for feste)
  • Sidepressenning skal ikke tette helt i bunn (lufting) ha brusflasker med en del vann i hengende nederst (stormsikring)
  • Heng opp bom i båtteltet, alt. I mastelagringshus
  • Ha stige, reservetau og noen reserveplank og hammer /skruredskap og skruer (til å feste/reparere i tilfelle stormproblemer (regn/vind)
 • Andre punkter å huske:
  • Ta med seil hjem.
  • Se på hvordan vi kan organisere båten og tingene bedre
  • Avtal helger å arbeide, høst og besiktigelse gjennom vinter, samt vårhelger med medeiere.
  • Ettersjekk båtbukker og stramming.

  Geir

Taking the boat up in fall 2008
For us this wasn’t a just another year. It was our first time ever. What to do ? We didn’t have any idea. Well we knew the essence, to get the boat up from the water, but how do you go about it?

Cleaning up the boat seems like a good idea, getting stuff out, making it all tidy. The mast has to go, the engine we will have to deal with, to get the boat fixed, set for winter, and kept safe. More or less the task. But what, and how? Cleaning up the boat also include washing it inside and out is important, salt didn’t do anything good except of preserving meat.

Tidying up, seems to be self-explanatory . Remembering to let water out, ( WC, sink, water tank) is that also, once you get to think of it. Any fluids that can freeze has to have an outlet, so open it up!

– Removing the mast
It really is a relevant question. Often we can see a sailboat on shore with the mast on. So why bother taking it off?  The reason is that it’s a wooden boat! And the mast is made out of wood.  You don’t have to understand it (of course it helps, but you still don’t need to, listen to other people who knows) Wood is living material, and the mast would like to rest for the winter, so do it!. Doing it requires a crane, some peoples, patient, and the ability to cooperative. That’s what we learned. And we got to know our boat far better by getting so closely involved.
Removing the mast, when you are not experienced, is not all that easy and one has to take time. Hopefully we are better next year, not so stressed.

– The engine
This is a short story, due to the fact it’s fall. The engine doesn’t get much attention in fall. It’s like get it off, store it. It might be a silly idea, if you don’t have lots of money. We acted like it’s not a problem. In spring we learned better (see spring maintenance) Just remember what you give is what you get!

-Building the boathouse
As a newbie this was interesting. What we saw was a pile of thimber, and we haden’t looked into what a “pressenning” boat house is like. We did like that it was more than just a winter overly.

Fall maintenances
Most wa already done. What we did after the boat got up was to look it being placed by the truck. Amazing, it didn’t look like this on water.It’s bigger on land.  Then wash it off by hand, didn’t take an hour. Then looking. And we build the house over it for winter.  As newbie’s, we thought : ough? Not more ? well this seems easy…

Geir

Winther

Spring maintainance
-Sanding spots
-Sanding down areas
– “Lusing”
– Sanding the whole boat
-Lakking the boat

-Various small repairs

Reklamer